۱۳۸۹ اسفند ۱۳, جمعه

زن؛ کالای روسپيگری صفويان!


نویسنده: 
صادق السیهاتی / روشنفکر شیعه
مترجم: 
سید حسین حسینی
به من گفت:آیا احساس نمی‌کنی ازدواج موقت(متعه) می‌تواند برخی از مشکلات جامعه را برطرف کند؟  گفتم: بله،  اباحیت و شهوانیت و روسپیگری و بی‌بند و باری نیز می‌تواند برخی از مشکلات را برچیند! و شاید ربا خواری نیز بسیاری از مشکلات پیچیده را جواب دهد.
شا
ید شراب هم بتواند بسیاری از گره‌ها را باز کند، خداوند خودش صراحتا بیان داشته که در شراب گناهی است بزرگ و فایده‌هایی برای مردمان..  (یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا...) (البقره/ 219) "درباره شراب و قمار از تو می پرسند، بگو: در آن دو، گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است، و گناه هر دو از سودشان بیشتر است... "
آری! ضررهایشان بیشتر است از فایده‌هایشان!..
ا
ینکه در باور شما برخی از مشکلات را برمی چیند و یا حلی است برای یکی از معضلات جامعه، نمی‌تواند دلیل آن باشد که آنرا جایز قرار دهیم.
نظام کمون
یستی نیز توانست جوابهایی برای برخی مشکلات بیابد. ولی این مهم نیست، مهم این است که آیا این دستور و نظام از جانب خداوندی است که بشر را آفریده، و مصلحت او را بهتر از هر کس دیگری می‌داند یا خیر؟

اگر ا
ین دستور از جانب پروردگار و خالق جهان و جهانیان است، هرگز امکان ندارد خداوند قانونی وضع کند که مشکلی را برچیند و ملیونها مشکل دیگر در جایش سبز شوند، یا اینکه قانونی بگذارد که با فطرت و سرشت انسانی در تضاد باشد، و کرامت و انسانیت افراد را زیر سؤال برد!..
قبل از ا
ینکه به یک مشکلی که ازدواج مؤقت شاید بتواند آنرا حل کند توجه کنیم، بهتر است به هزاران مشکلاتی بنگرم که از این ازدواج سبز می‌شوند، و بنیاد جامعه را به مخاطره می‌اندازند! ازدواج مؤقت سالهاست که در ایران رواج یافته، آیا توانسته این مشکل خانمانسوزی که از آن حرف می‌زنی را برچیند؟!
ازدواج مؤقت بافت جامعه سنت
ی ایران را به شدت دگرگون کرده، نه تنها مشکلات بسیار خطرناکی را در جامعه ببار آورده است، بلکه حکومت این کشور را در مقابل مشکلاتی بسیار پیچیده قرار داده است. هرگاه پلیس ایران پرده از لانه فحشا و فسادی برکشد و به آنها حمله کند، همه زنهای فاحشه با کمال احترام ادعا می‌کنند که این مرکز ازدواج مؤقت است!!..
ه
یچ کسی هم نمی‌تواند لب بگشاید، چرا که هیچ فرقی بین زنا و ازدواج موقت نیست، نه در اجراءات شکلی و نه در سایر قضایا.
حکومت ا
یران خواست به گونه‌ای جلوی این فحشا را بگیرد، و قانونی وضع شد برای نوشتن عقدی موقت... بلافاصله زنهای فاحشه دهها فرم مشابه درست کردند که در آن جای نام همسر خالی است تا در وقت حاجت از آن استفاده کنند!
حالا د
یگر فساد و فحشا و روسپیگری رسمی شده است، بیشتر زنهای فاحشه با نام متعه و ازدواج مؤقت کار و کاسبی می‌کنند.

خانم دکتر شهلاء حائر
ی نوه آیت الله حائری در کتابش " ازدواج موقت، متعه" این مسائل را یادآور شده است. این تنها یکی از جوانب قضیه بود، غیر از صدها نوزاد خیابانی که جلوی مسجدها و حسینیه‌ها و مزارها و روی پلها انداخته می‌شوند، مجله "الشرائع" شیعی در شماره (684) سال چهارمش از زبان آقای رفسنجانی (رئیس جمهور وقت) آورده که در ایران بیش از 250 هزار بچه خیابانی از برآوردهای ازدواج موقت بوده است.
پس آ
یا ازدواج موقت توانست مشکلی را حل کند، یا صدها مشکل پیچیده به بار آورد؟ حکومت ایران در گیر و دار مشکل ازدواج موقت مانده است چطور جلوی آنرا بگیرد!
اگر به فرض محال ادعا شود؛ ازدواج موقت حلال است و نکاح
ی است شرعی، این بدان معناست که یک مرد می‌تواند در زندگیش با بی‌نهایت زن همبستر شود. اما یک زن تنها می‌تواند بعد از تمام شدن عده‌اش به بستر مرد دیگری برود. یعنی سالانه تنها می‌تواند همسر چهار مرد شود، و در مدت چهار سال دانشگاه، یک دختر می‌تواند تنها با 16 پسر همبستر شود!!
و از آنجا که طناب پاره است، و در ازدواج موقت ه
یچ نیازی به عقد شرعی، و یا شاهد، و یا حتی اجازه‌ای از ولی امر دختر (1) نیست، خودت می‌توانی حجم روابط جنسی نامشروع پسران و دختران را در زندگی تصور کنی. و این تماما "فتوکپی طبق اصل" آن چیزی است که در کشورهای بی‌بندوباری و اباحیت در جریان است...

به دوستم گفتم: آ
یا واقعا تو ایمان داری ازدواج موقت حلال است؟!
باد
ی به گلو انداخته سرش را بالا گرفت و گفت: بله، در حلالیت آن هیچ شکی ندارم!
به نرم
ی دستش را در بین دستانم فشردم، و سرم را پایین انداخته گفتم: واقعا به من لطف کرده‌ای، من می‌خواهم امشب را کمی خوش باشم، آیا اجازه می‌دهی تنها امشب با خواهر شما همبستر شوم!
به
یک آن خون در صورتش خشک شد، رنگش پرید، زبانش از حرکت ایستاد، دستش را به سرعت از دستم بیرون کشیده با صدایی گرفته و لرزان گفت: البته حلال است، ولی راستش ما به آن عمل نمی‌کنیم!
سرم را بالا گرفته گفتم: اگر واقعا حلال است، چرا انجامش نم
ی‌دهی. آیا از آن خجالت می‌کشی و آنرا ننگ و عار می پنداری؟!
اگر راض
ی نمی‌شوی خواهرت هر چند ماه در بغل مردی جدید بخوابد، چرا این ننگ را برای دیگران می ‌پسندی؟! یا اینکه خودت را از خمیره‌ای پاک می ‌پنداری که حیا و ناموست بسیار با ارزش و گرانبهاست، اما ناموس دیگران چراگاه هر کس و ناکس است؟!
عز
یز من، عقل و فطرت و سرشت و ضمیر و وجدانت حاضر نیستند به این ننگ تن در دهند! پس چرا برای فتواهای انسانهایی که جایز الخطا هستند اینچنین دو آتشه تعصب می‌ورزی؟!

غلات ش
یعه، برای حلال کردن روابط جنسی، ازدواج موقت را بوجود آوردند، و با روایتها و احادیث ساختگی سعی کردند مردم را به فاحشه ‌گری تشویق کنند و ثوابهای آنچنانی از جیب خلیفه به کسانی که مرتکب چنین کار زشتی می‌شوند بخشیدند. از جمله این روایات یا دروغهای شاخ‌ دار:
ـ صالح بن عقبه از پدرش و او از امام باقر (ع) روا
یت می‌کند که امام فرمودند: "گفتم: آیا برای کسی که متعه می‌ کند اجر و پاداشی است؟ امام فرمودند: اگر با ازدواج موقت خداوند، و مخالفت با فلان را مد نظر داشت، عوض هر کلمه‌ای که با زن حرف می ‌زند خداوند برای او اجر و پاداشی می ‌نویسد، و اگر با او معاشره کرد خداوند به اندازه آبی که بر موهایش می ‌گذرد او را می‌آمرزد! گفتم: به تعداد موها؟! فرمودند: آری، به تعداد موها".
بنگر به ا
ین روایت دیگر که باز هم به امام باقر (ع) نسبت داده شده است که ایشان فرمودند: "چون پیامبر خدا به آسمان برده شد، فرمودند: جبریل خودش را به من رسانیده گفت: ای محمد، خداوند متعال می‌فرمایند: من زنهایي از امت تو که ازدواج موقت ـ متعه ـ مي ‌کنند را آمرزيدم" (2).
آقاي سيد علي حسيني ميلاني در تلاش براي رد کردن فرموده پيامبر اکرم در تحريم ازدواج موقت روز فتح خيبر، و انکار اينکه حضرت ابن عباس نيز به حرام بودن ازدواج موقت فتوا مي‌ دادند، مي  ‌گويد: "اينرا ما هرگز قبول نمي ‌کنيم. چرا که ابن عباس در اين قضيه که يکي از مسائل بسيار اساسي و از ضروريات دين مبين است از اميرالمؤمنين (ع) پيروي مي‌کرد" (3).
يا سبحان الله!...
عجب حکايتي!...
متعه و ازدواج موقت از ضروريات و واجبات دين مبين اسلام است؟!
پس حکم منکر متعه چه خواهد بود؟!
واقعا انسان را استفراغ مي‌گيرد. اين چه مستي و باده فروشي و بي ‌ناموسي است؟! آدمهايي تشنه شهوت، و بي ‌بندوباري در زير پرده دين؟!
کسي نيست بپرسد؛ اين زن و مرد خوشگذران شهوتراني که در بغل هم خوابيدند چه دست گلي به آب داده‌اند، که لياقت چنين اجر و پاداشهايي را از خداوند متعال داشته باشند؟!
ازدواج موقت را چه وزن و جايگاه و اهميتي است که از ضروريات دين برشمرده شود؟!
آيا اين نيز يکي از ارکان اسلام است؟! و کسي که ناموس خود را چراگاه باده‌ فروشان سرمست شهوت قرار ندهد کارش به کجا خواهد رسيد؟!
افرادي شهوتران، وجدان و ضمير و انسانيت را زير پا نهاده، مي‌خواهند پرده ناموس زنهاي با عفت را چون گرگهاي گرسنه بدرند و با مهر و امضاي مذهب آل بيت (ع) اين شهوتراني خود را توجيه کنند.


در جامعه‌اي که هر مردی بدون اينکه کوچکترين مسئوليتي را بپذيرد می‌تواند روزي با چند دختر دلخواهش هم آغوش شود، آيا هرگز خانواده را بها و قيمتی خواهد بود؟!
در جامعه‌ای که اباحيت و بی‌ بند وباری اين چنين آزاد، و با آنهمه اجر و پاداشهای اخروی باشد، چرا مردها تن به ازدواج و تشکيل خانواده بدهند؟!پی نوشت ---------------------------------------
  (1) نگا: الکافي از کليني 5/541، و وسائل الشيعة از الحر العاملي 21/64، و صراط النجاة از سيد خوئي 2/369.
  (2) نگا: من لا يحضره الفقيه از صدوق 3/463، و وسائل الشيعه از الحر العاملي21/13.
  (3) نگا: رسالة في المتعتين. اثر سيد علي ميلاني ص/34.

هیچ نظری موجود نیست: